KUULONALENEMAN ERILAISET VAKAVUUSASTEET JA ESIINTYMISMUODOT

Kuulonhoitoalan ammattilainen huomioi kuulonalenematyyppisi sekä sen vakavuuden ja suosittelee sinulle sopivinta kuulokojemallia.
Kuulonaleneman tyyppi ja vakavuusaste vaihtelevat yksilön mukaan, mistä syystä jotkin kuulokojeet toimivat jollain paremmin kuin toisilla.
Kuulonaleneman vakavuusasteet
Kuinka vakava kuulonalenemasi on? Vakavuusaste määräytyy sen mukaan, mitä äänitasoja kuulet. Kuulonhoitoalan ammattilainen selvittää kuulemasi äänitasot audiogrammilla ja määrittää siten kuulonalenemasi vakavuuden. Kuulonalenemat luokitellaan yleensä seitsemään eri vaikeusasteeseen: normaali, erittäin lievä, lievä, kohtalainen, kohtalaisen vakava, vakava ja syvä.
Kuulonaleneman esiintymismuodot
Kuulonalenema voi olla vain toisessa korvassa tai vaikuttaa kummankin korvan kuuloon. Kuulonalenema voi esiintyä neljässä eri esiintymismuodossa.
  • Molemminpuolinen tai toispuoleinen – Molemminpuolinen kuulonalenema vaikuttaa kummankin korvan kuuloon, mutta toispuoleinen vaikuttaa vain toisen korvan kuuloon.

  • Symmetrinen tai epäsymmetrinen – Symmetrinen kuulonalenema tarkoittaa, että kuulonaleneman tyyppi ja vaikeustaso on sama kummassakin korvassa. Epäsymmetrinen kuulonalenema tarkoittaa sitä, että kummankin korvan kuulonalenema johtuu eri syystä tai niiden vakavuustasot ovat erilaiset.

  • Progressiivinen tai äkillinen kuulonalenema – Progressiivinen kuulonalenema pahenee ajan mittaan, kun taas äkillinen kuulonalenema ilmenee yhtäkkiä, esimerkiksi kovalle melulle altistumisen jälkeen. Jos kuulosi heikkenee äkillisesti, hakeudu välittömästi lääkärin vastaanotolle.

  • Aaltoileva tai stabiili kuulonalenema – Aaltoileva kuulonalenema voi parantua tai pahentua ajan mittaan, mutta stabiili kuulonalenema pysyy samanlaisena.

MINKÄ TYYPPISIÄ KUULONALENEMIA ON?

MISTÄ KORVISSANI KUULUVA ÄÄNI JOHTUU?

TILAA UUTISKIRJE

Tilaa Widex-uutiskirje saadaksesi vinkkejä, uutisia ja tietoa kuulokojeista ja kuulon alenemasta.

Tilaa tästä:

Valitse maa/alue

Widex AKUSTIK OY

Uusiporvoontie 623

01120 Västerskog