CSR – Corporate Social Responsibility eli sosiaalinen yritysvastuu

The fundamental social purpose of our business is to help improve the lives of people with hearing loss and to fight the stigma related to hearing loss. For us, our social purpose and our business purpose go hand in hand to create shared value for society and the company alike.

Widexin sosiaalisen vastuun vakuutus
Yrityksemme pääasiallinen sosiaalinen tarkoitus on auttaa parantamaan kuulonalenemasta kärsivien ihmisten elämää ja taistella kuulovammoihin liittyvää häpeää vastaan. Meillä sosiaalinen tavoitteemme ja yrityksemme tavoite kulkevat käsi kädessä ja luovat yhteistä lisäarvoa sekä yhteiskunnalle että yritykselle.

Widexin johto on sitoutunut vaalimaan sosiaalista yritysvastuuta, ja se pyrkii tekemään taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristöseikoista osan liiketoimintapäätöksiä. Tätä varten hyväksymme, että meidän on kuunneltava sidosryhmiämme ja täytettävät heidän tarpeensa ja vaatimuksensa jatkuvaluonteisesti.

Yrityksen tasolla me pyrimme aina noudattamaan paikallisia lakeja ja säännöksiä kaikkialla missä toimimme sekä toimimaan kansainvälisten vastuullisen yritystoiminnan periaatteiden, esim. YK:n vastuullista yritystoimintaa koskevien Global Compact -periaatteiden, mukaisesti. Olemme tunnistaneet viisi keskeistä aluetta, jotka toimivat sosiaalisen yritysvastuun sitoumuksemme perustana.
LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ
Tämä liiketoimintasäännöstö määrittää Widexin tuotteiden ja palveluiden toimittajien perusvaatimukset, jotka koskevat toimittajien vastuita sidosryhmiä ja ympäristöä kohtaan.
SOSIAALISEN YRITYSVASTUUN (CSR) KESKITTYMISALUEET
Widex toimii maailmanlaajuisilla, erittäin kilpailluilla kuulokojemarkkinoilla. Organisaatioomme kohdistuu koko ajan enemmän vaatimuksia ja odotuksia sosiaalisen yritysvastuun suhteen. Jotta Widex voi vastata uusiin markkinavaatimuksiin ja -mahdollisuuksiin, Widex on päättänyt työskennellä strategisemmin sosiaalisen yritysvastuun osalta, jotta se pystyy jäsentämään ja systematisoimaan nykyiset toimet sekä tutkia uusia sosiaalisen yritysvastuun osa-alueita.

TILAA UUTISKIRJE

Tilaa Widex-uutiskirje saadaksesi vinkkejä, uutisia ja tietoa kuulokojeista ja kuulon alenemasta.

Tilaa tästä:

Valitse maa/alue

Widex AKUSTIK OY

Uusiporvoontie 623

01120 Västerskog